AUTEURS- BEELDRECHT VOORBEHOUD (auteurswet 1912)
 
Op de beeldende vormgeving van de door Petra Neefjes vervaardigde kunstwerken
(op het internet getoonde afbeeldingen van kunstwerken), rust auteurs- beeldrecht.
Voor het overnemen, verspreiden en/of gebruik van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook,
dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Petra Neefjes c.q. rechthebbende.
 
Voor een verzoek kunt u contact opnemen via: MURK@tiscali.nl
Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, waarin en waarom u het werk wilt opnemen, de oplage en of de publicatie elektronisch is.
 
Auteurswet 1912: http://www.st-ab.nl/wetten/0037_Auteurswet_1912.htm